Avitec en Solarfields zijn in maart begonnen met de bouw van zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen. Na 5 maanden heien en alle installaties gereed maken, werd woensdag het eerste paneel, van in totaal 300.000 panelen, gelegd door wethouder Freek Buijtelaar van gemeente Borger-Odoorn en gedeputeerde Tjisse Stelpstra van provincie Drenthe. Verwachting is dat het zonnepark vanaf december stroom levert aan ruim 35.000 huishoudens op jaarbasis.

Unieke dubbelfunctie

In december wordt zonnepark Vloeivelden Hollandia aangesloten op het net waarna het officieel het grootste operationele zonnepark in Nederland met 120 MW en een ruimtebeslag van 100 hectare is. Dit gezamenlijke project van Avitec, Avebe en Solarfields kent een volledige dubbelfunctie. Naast het zonnepark worden de percelen ook gebruikt voor de opslag van (afval)water van de aardappelmeelfabriek Avebe. De percelen welke als zonnepark worden ingericht waren reeds in gebruik als waterbassins voor de aardappelmeelfabriek. Overtollige grond vanuit het productieproces van Avebe (tarragrond) wordt rondom het zonnepark verwerkt in een landschappelijke grondwal. Hiermee is Avebe voor ruim 10 jaar gegarandeerd van een duurzame herbestemming van tarragrond. Dit resulteert in een enorme beperking van transportkilometers en uitstoot van CO2 en NOx.

Oplossing netcapaciteit

Voor de beperkte netaansluiting is ook een innovatieve oplossing bedacht middels een aansluiting op het lokaal Gesloten Distributiesysteem van de aardappelmeelfabriek Avebe. Met deze oplossing wordt het de bestaande infrastructuur en netcapaciteit maximaal geoptimaliseerd. De garanties van oorsprong (GVO’s) vanuit het zonnepark zorgen voor verdere verduurzaming van lokale bedrijven als Avebe en Avitec infra & milieu.

Onderzoek energieopslag

Naast het produceren van energie, wordt dit zonnepark ook gebruikt voor onderzoek naar energieopslag door hbo- en wo-studenten. In een eerste studie onderzoeken studenten de mogelijkheden om bij een overvloed aan elektriciteit het opgeslagen water (onder de zonnepanelen) van het ene bassin over te pompen naar het naastgelegen bassin middels een vijzelpomp. In de nachtelijke uren stroomt dit water via een vijzelgenerator weer terug en wordt het weer omgezet in elektriciteit. Hiermee wordt het elektriciteitsnet evenwichtiger belast en is er in de nachtelijke uren de beschikking over “zonnestroom”.

Nauwe betrokkenheid lokale omgeving

Het park is gerealiseerd in nauwe samenwerking en betrokkenheid met de lokale omgeving. Dit heeft ertoe geleid dat er geen zienswijzen zijn ingediend. Zo konden omwonenden financieel participeren en mede-eigenaar worden van het park. De nauwe betrokkenheid bleek ook uit de hoge opkomst bij de rondleiding tijdens de bouw van dit project. Ruim 40 buurtbewoners hebben in juli een rondleiding over het park gekregen. En dan nu deze mooie stap: wethouder Freek Buijtelaar en gedeputeerde Tjisse Stelpstra legden woensdag het eerste paneel.

Avebe; Avebe is een op de markt gerichte coöperatie van zetmeelaardappeltelers. Van oudsher richtten we ons uitsluitend op het winnen van het zetmeel uit de aardappel. Maar door ontwikkeling van innovatieve technieken halen we nu ook eiwitten uit de aardappel. En daarmee zijn we er nog niet. De aardappel is voor ons een bron van mogelijkheden met nog meer ingrediënten die tot waarde gebracht kunnen worden. Kortom, we halen eruit wat erin zit!

Avitec; Avitec is een innovatief, maatschappelijk betrokken en duurzaam bedrijf dat alle disciplines binnen civiele projecten beheerst; van ontwerp, uitvoering en recycling tot en met beheer en onderhoud. Avitec wil met dit zonnepark haar duurzame beleid en elektrificatie van haar machinepark verder uitbouwen.

Solarfields; Solarfields is een ervaren ontwikkelaar van grootschalige zonneparken en zonnesystemen. Solarfields ontwikkelt eigen projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van anderen. Inmiddels heeft het bedrijf al meerdere projecten gerealiseerd op daken, water, grond, dijken en carports. Ook dit jaar staan er een groot aantal projecten gepland voor uitvoering.

Bron: avebe.nl

Ander nieuws

Subsidieregeling Energiebesparing Drents MKB bijna open

Drentse ondernemers kunnen vanaf 28 februari subsidie aanvragen om hun energielasten te verlagen. Ben jij een Drentse mkb-ondernemer? En wil je aan de slag met het besparen van energie in jouw bedrijf? Dan kun je vanaf 28 februari 2023 gebruikmaken van de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB van de provincie Drenthe. Bereid nu alvast voor en dien op 28 februari een aanvraag in bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Maatschappelijke Energielening tegen 0% rente

Sinds kort is het Energiefonds Drenthe uitgebreid met een vierde financieringsvorm. De Maatschappelijke energielening is een renteloze lening bestemd voor maatschappelijke organisaties die beschikken over eigen vastgoed of accommodatie en die willen investeren om dit te verduurzamen d.m.v. energiebesparing en/of duurzame energie-opwek.

Energiefonds Drenthe: Nieuwsbrief #5

In de eerste nieuwsbrief van 2023 leest u alles over de renteloze Maatschappelijke Energielening, de Financieringstafel Drenthe en vertelt ElecHydro over het maken van groene Energie.