image description

Maatwerk financiering

De Maatwerk Financiering is bedoeld voor projecten m.b.t. energiebesparing, duurzame opwek en circulaire economie.

Kom ik in aanmerking?

Energiefonds Drenthe ondersteunt projecten

image description

Het betreft een project binnen de provincie Drenthe

image description

Met een hoofdsom lening/participatie van minimaal € 50.000,- en maximaal € 2.500.000,- per project en maximaal 50% van het benodigde vreemde vermogen.

image description

Die beschikken over een gezonde businesscase en levert een bijdrage aan de reductie van de CO2-uitstoot

Werkwijze

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt het financieringsverzoek z.s.m. in behandeling genomen. 

Het Energiefonds Drenthe beoordeelt de door de initiatiefnemers aangeleverde documentatie en zal de aanvrager uitnodigen voor een startgesprek. N.a.v. het gesprek en de informatie besluit men of het project valt binnen de criteria en of er een voorlopige projectreservering wordt aangemaakt. 

Het kan zijn dat er aanvullende informatie nodig is voor het nemen van een definitief besluit omtrent financieren.  Wanneer alle informatie is ontvangen en verwerkt neemt het Bestuur van het Energiefonds Drenthe het definitieve besluit om wel of niet over te gaan tot het aanbieden van een financieringsvoorstel.

Uitgelicht

Zonnepark XXL

Het zonnepark heeft een vermogen van 5.7 MWp en is gezamenlijk gefinancierd door ABN AMRO en de het Energiefonds Drenthe. Het project is een mooi voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik. De zonnepanelen zijn zodanig geïnstalleerd dat tijdens de TT onder de panelen 4.000 motoren kunnen parkeren. De totale investering bedraagt € 7.000.000,-