Lening aan te vragen door
De lening kan worden aangevraagd door organisaties zonder winstoogmerk die behoren tot één van de volgende doelgroepen:  

  • Schoolbesturen in het primair of voortgezet onderwijs;
  • Culturele algemeen nut beogende instellingen (bijvoorbeeld musea of organisaties voor de exploitatie en het beheer van cultureel erfgoed); 
  • Organisaties voor de exploitatie en het beheer van gebouwen met een publieksfunctie (bijvoorbeeld buurt- of dorpshuizen, wijkcentra, scouting, welzijnswerk of speeltuinverenigingen); 
  • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen; 
  • Sportverenigingen en zwembaden met uitzondering van de zwembaden die in het eigendom zijn van gemeenten.

 Renteloze lening

De looptijd van deze lening is 10 jaar en de rente is 0%. Net als de andere financieringen is de lening gemakkelijk aan te vragen op onze website. Klik hier voor meer informatie.

Ander nieuws

Energielening Collectieven beschikbaar bij Energiefonds Drenthe

Vanaf 12 juni 2024 kunnen energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) gebruik maken van een lening van het Energiefonds Drenthe voor hernieuwbare energieprojecten. De ‘Energielening Collectieven’ is beschikbaar voor lokale energie-initiatieven tot een bedrag van 200.000 euro. Deze lening is aan te vragen voor projecten waarvoor de aanvrager al eerder een SCE- of een SDE-subsidie heeft ontvangen.

Subsidieregeling Energiebesparing Drents MKB bijna open

Drentse ondernemers kunnen vanaf 28 februari subsidie aanvragen om hun energielasten te verlagen. Ben jij een Drentse mkb-ondernemer? En wil je aan de slag met het besparen van energie in jouw bedrijf? Dan kun je vanaf 28 februari 2023 gebruikmaken van de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB van de provincie Drenthe. Bereid nu alvast voor en dien op 28 februari een aanvraag in bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Energiefonds Drenthe: Nieuwsbrief #5

In de eerste nieuwsbrief van 2023 leest u alles over de renteloze Maatschappelijke Energielening, de Financieringstafel Drenthe en vertelt ElecHydro over het maken van groene Energie.