Het zonnepark wordt in de zomer van dit jaar opgeleverd. De 3.300 zonnepanelen leveren 1 MegaWatt op, voldoende stroom voor het jaarlijkse gebruik van ongeveer 300 huishoudens. Technisch dienstverlener ENGIE draagt zorg voor de bouw van het park.

Het plaatsen van het eerste paneel is voor de energiecoöperatie het officieuze startschot voor de realisatie van een energieneutraal Noordenveld.

Eerste zonnepark Noordenveld

Halo is het eerste zonnepark in de gemeente Noordenveld. Het park is volledig eigendom van de Energiecoöperatie Noordseveld. De inwoners van Noordenveld leveren op deze manier zelf een bijdrage aan de transitie naar duurzame energie.

Oorspronkelijk was het plan van Energiecoöperatie Noordseveld om het dijklichaam rond de gasopslag te beleggen met zonnepanelen. Het idee was om met dit project een stralenkrans van panelen rond de gasopslag te leggen, een zogenaamde Halo. Uiteindelijk is afgezien van dit idee, omdat schaduw van bomen en lange afstanden tussen verschillende onderdelen dit niet haalbaar maakten.

De naam is wel gebleven. Er is gekozen voor een zonnepark bij de entree van het complex van de gasopslag.

Voor de realisatie van zonnepark Halo kreeg Energiecoöperatie Noordseveld financiële steun van de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stelt de grond voor het zonnepark kostenloos ter beschikking.

Energieneutraal Noordenveld

Het nieuwe park draagt perfect bij aan de doelstellingen van de energiecoöperatie. "Onze visie is een energieneutraal Noordenveld, waarbij energiebedrijven niet langer energie verkopen, maar energie lokaal uitwisselen tussen huishoudens en bedrijven,” vertelt Richard Ton. "We willen met deze energie inkomsten en werkgelegenheid genereren voor de lokale gemeenschap. Voor ons is dit dan ook een enorm belangrijk project en zeker niet het laatste.”

Het streven van Energiecoöperatie Noordseveld is om het zonnepark gedeeltelijk met lokaal geld te financieren. Voor de bouw zijn leningen betrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en bij de Drentse Energie Organisatie (DEO). De lening van DEO zal na realisatie worden omgezet in lokale financiering. 

Ander nieuws

Eerste panelen zonnepark Vloeivelden Hollandia

In Nieuw-Buinen wordt een combinatie gemaakt van zonnepanelen en waterbuffer. De Drentse Energie Organisatie leverde een bijdrage in de ontwikkelfase van dit project dat aan 35.000 huishoudens stroom gaat leveren.

Financiering voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen

Asbest saneren en zonnepanelen plaatsen kan nu met de voordelige leningen van de Drentse Energie Organisatie, het Energiefonds van de Provincie Drenthe.

Nieuwe laagdrempelige financiering voor Drentse ondernemers die verduurzamen.

De Drentse Energie Organisatie, het energiefonds van de provincie Drenthe, biedt vanaf 1 juli financieringen tot €150.000 tegen een rente vanaf 1%.