Energie Lening Plus aanvragen

LET OP: Voor deze aanvraag dient u in ieder geval een recente offerte voor het te realiseren project te uploaden, alsmede de meest recente jaarcijfers en een tussentijdse rapportage van het huidige boekjaar.

Algemene gegevens

Hoe wordt de financiering gebruikt?

Project details

Financiering en Verklaringen

Gewenste looptijd:

Hoe wordt het overige deel gefinancierd:

Kan EFD zekerheden vestigen?

Bijlagen

Voor aanvraag van een financiering dient u de volgende bijlagen te uploaden:

Bent u geen eigenaar van het pand of de grond? Voeg dan de toestemming van verhuurder/verpachter toe.

Heeft u de afgelopen 3 jaar subsidie ontvangen van een publieke instelling?